Schooltijden en jaarrooster

Inloop

Vanaf 08.15 uur. De onderbouw/middenbouw wacht in de hal, de bovenbouw buiten. Bij slecht weer wachten de bovenbouwleerlingen in het halletje bij de voordeur. Buiten en in de hal wordt toezicht gehouden door enkele klassenassistenten, herkenbaar aan hun hesje. De leerlingen mogen vanaf 08.30 uur doorlopen naar hun klaslokaal.

Over het algemeen verwachten we dat de leerlingen van de bovenbouw bij deur afscheid nemen en zelfstandig naar hun klas lopen. 

Aanvang van de lessen


 

In alle klassen starten de lessen om 08.40 uur. Zorg dat u op tijd bent en op tijd vertrekt, zodat het afscheid niet de start van de dag verstoort.

Einde schooldag

In alle klassen zijn de lessen afgelopen om 14.15 uur. Vanaf 14.05 uur kunt u wachten op het kleuterplein (midden- en bovenbouw) of in de hal (onderbouw). De leerlingen verzamelen na 14.15 uur met hun klas in de hal (onderbouw) of op het kleuterplein (midden- en bovenbouw). De indeling hierover staat aangegeven op het kleuterplein en wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar in een brief meegedeeld. 

De school is geopend van 08.00 uur tot 16.30 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is een secretariaatsmedewerker aanwezig.

< Terug naar Praktische informatie