Afwezigheid

Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit worden gemeld aan de school. U kunt uw kind afmelden via: het telefoonnummer van school (036 549 19 17) of via e-mail (secretariaat.olivijn@almere-speciaal.nl). Vergeet niet de naam van uw zoon/dochter en de klas te vermelden.
Indien van toepassing: Vergeet niet uw zoon/dochter ook af te melden bij het busvervoer of de betrokken ketenpartner. Voor het taxivervoer en de ketenpartners is het ook belangrijk dat u uw zoon/dochter weer beter meldt, anders wordt het vervoer of de ondersteuning niet ingezet. 

> Lees meer