Aanmelding

Oriëntatie en aanmelding

Wij vinden het belangrijk dat ouders en (zo mogelijk) de leerling een goed beeld krijgen van het onderwijs bij ons op school. Dit betekent dat we graag vooraf informatie en een voorlichting willen geven voordat een leerling geplaatst kan worden.  

Momenteel hebben wij op Olivijn nog maar zeer beperkt plek. Afhankelijk van de leeftijd en de onderwijsbehoeften van een leerlingen wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is in de plekken die wij nog open hebben. In onderstaand schema ziet u de huidige plekken per 17-02-2023:

Huidig:
OB1: VOL
OB2: VOL
OB3: 1 plek
MB1: VOL
MB2: VOL
MB3: VOL
MB4: VOL
MB5: VOL
MB6: VOL
MB7: 1 plek
MB8: VOL
BB1: 1 plek
BB2: VOL
BB3: VOL
BB4: VOL
BB5: 1 plek
BB6: VOL
BB7: VOL

Momenteel hanteren wij een wachtlijst. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de bezetting op de wachtlijst. De aanmelddatum van ouder(s)/verzorger(s) is leidend. Wij kunnen geen indicatie geven wanneer wij tot plaatsing over kunnen gaan.

Onderbouw: 12 kinderen op de wachtlijst
Middenbouw: 12 kinderen op de wachtlijst
Bovenbouw: 3 kind op de wachtlijst

Toelaatbaarheidsverklaring
Om speciaal onderwijs te kunnen volgen op Olivijn dient een leerling een toelaatbaarheidsverklaring te hebben. Voor informatie hierover en de stappen die doorlopen moeten worden verwijzen wij u naar de website van Stichting Almere Speciaal. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling worden aangemeld bij een onderwijsvoorziening passend bij de zwaarte van de indicatie. Olivijn is daarbij één van die voorzieningen.