Pauze, buitenspelen en bewegingsonderwijs

Pauzes

De leerlingen hebben rond 10.00 uur 15 minuten pauze om buiten te spelen. Vooraf of aansluitend wordt in de klas fruit gegeten en iets gedronken. De leerlingen hebben rond 12.00 uur 30 minuten pauze om buiten te spelen. Voorafgaand of aansluitend wordt er in de
klas brood gegeten en iets gedronken.

U dient fruit, brood en drinken zelf mee te geven. Wij vinden het belangrijk om een gezonde leefstijl en voeding te stimuleren. Om die reden willen we graag dat alle leerlingen fruit meenemen naar school. U doet ons een groot plezier als u het fruit voor de ochtendpauze schoongemaakt aan uw kind meegeeft.

Buitenspelen

Tijdens de pauzes spelen de leerlingen buiten op het plein van de school. Bij slecht weer spelen de leerlingen binnen. Gedurende de pauzes is toezicht aanwezig en worden activiteiten georganiseerd om de spelontwikkeling te stimuleren. Zorg voor voldoende warme kleding voor het buitenspelen.

Voor leerlingen die extra toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld in verband met epilepsie of weglopen, hebben wij geel reflecterende hesjes. Deze dragen deze leerlingen om extra goed op te vallen op het schoolplein.

Gym

Onze leerlingen hebben gymles, meestal van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Aan het begin van het nieuwe schooljaar deelt het klassenteam mee op welke dagen dit plaats vindt. De leerlingen van de midden- en bovenbouw douchen altijd na de gymles. Wilt u daarvoor het volgende meegeven: Gymkleding (shirt, short, gympen) en een handdoek. 

< Terug naar Praktische informatie