Ketenpartners

Wat biedt welke ketenpartner?

's Heeren Loo


 

's Heeren Loo biedt binnen Olivijn een onderschools behandelaanbod, geintegreerd in een Olivijn klas. Daarnaast bieden zij binnen Olivijn  naschoolse dagbehandeling, onderschoolse individuele begeleiding, ambulante ondersteuning thuis (begeleidend of behandelend) en woensdag- of zaterdagmiddag opvang.
Via de poli in Almere is uitgebreide diagnostiek mogelijk, waarbij de focus op psychosociale- en/of gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (waar nodig in samenwerking met Merem). Aanvullende therapieën zoals speltherapie, EMDR, PMT, CGT e.d. kunnen, indien geindiceerd, worden aangeboden.

De Schavuiten


 

De Schavuiten is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen met een chronische ziekte die (nog) niet naar school gaan. Zij bieden een ontwikkelingsgericht dagprogramma waarbij zorg en opvang hand in hand gaan. De begeleiding is opgeleid om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Tevens bieden zij verpleegkundige ondersteuning voor leerlingen van Olivijn.

Merem, kinderrevalidatie Almere

Vanuit Merem kinderrevalidatie kan revalidatie-behandeling worden geboden. De fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog/orthopedagoog en maatschappelijk werker werken op voorschrift van de coördinerend revalidatiearts aan de lichamelijke en mentale ontwikkeling van de leerling. Voor meer informatie www.merem.nl

Triade


 

Triade biedt binnen Olivijn onderschoolse individuele begeleiding, naschoolse begeleiding, ambulante ondersteuning thuis (begeleidend of behandelend) en logeren.

 

 

 

< Terug naar Samenwerking